Category Archives: Borgund Utvikling

Har du lyst å bidra?

Har du lyst å bidra i Borgund Utvikling? Snart er det tid for årsmøte igjen og i den forbindelse trengs det nye styremedlemmer. Fleire av oss i styret har sittet der lenge og ynskjer nå at andre med nye ideer kan inn å bidra. Borgund

Årsmøte / Folkemøte

Sted: Borgund samfunnshus Tid: 16.3.16 kl 19:00 Sakliste: – Godkjenning av innkalling og sakliste – Val av skrivar – Val av 2 personar til å skrive under møteboka – Årsmelding for Borgund Utvikling 2015 – Rekneskap 2015 – Budsjett 2016 – Arbeidsplan 2016 – Innkomne

Ny oppslagstavle ved Borgund Nærbutikk

Som nokon kanskje har sett er det komen ny oppslagstavle utafor Bui. Denne er meint å erstatte både den gamle på samfunnshuset og den inne på butikken. Da slepp en å henge opp fleire plassar. Den nye tavla har glassfront som kan opnas. (Nøkler heng

Bygging av ballbinge – Klar til bruk

Idag starta arbeidet med å bygge ballbinge på Borgund. Graving og forskaling stod på programmet leda av gutta i Borgund Mur og Entrepenørservice AS som er ansvarlege for den delen av prosjektet. Ballbinga blir 21×13 meter og vil i tillegg til fotball og basketball væra

Innkalling til Folkemøte/Årsmøte i Borgund Utvikling

Det blir årsmøte i Borgund Utvikling 16/3 kl 19 i Samfunnshuset på Borgund. Vanlege årsmøtesaker Sak 06/15 Godkjenningssaker 1. Valg av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste 3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte 4. Godkjenning av møteinnkalling Sak 07/15 Årsberetning for 2014 Sak