Category Archives: Borgund Utvikling

Ny oppslagstavle ved Borgund Nærbutikk

Som nokon kanskje har sett er det komen ny oppslagstavle utafor Bui. Denne er meint å erstatte både den gamle på samfunnshuset og den inne på butikken. Da slepp en å henge opp fleire plassar. Den nye tavla har glassfront som kan opnas. (Nøkler heng

Bygging av ballbinge – Klar til bruk

Idag starta arbeidet med å bygge ballbinge på Borgund. Graving og forskaling stod på programmet leda av gutta i Borgund Mur og Entrepenørservice AS som er ansvarlege for den delen av prosjektet. Ballbinga blir 21×13 meter og vil i tillegg til fotball og basketball væra

Innkalling til Folkemøte/Årsmøte i Borgund Utvikling

Det blir årsmøte i Borgund Utvikling 16/3 kl 19 i Samfunnshuset på Borgund. Vanlege årsmøtesaker Sak 06/15 Godkjenningssaker 1. Valg av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste 3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte 4. Godkjenning av møteinnkalling Sak 07/15 Årsberetning for 2014 Sak

Kongevegen gjennom Borgund kåra til Noregs vakraste.

Kongevegen frå Filefjell til Lærdal er kåra til Noregs vakraste veg. Under ligg juryens begrunnelse (Alle bilder er teken av Statens Vegvesen) Juryens uttalelse I mange tusen år har forbindelsen over Filefjell vært en av de viktigste ferdselsvegene mellom Østlandet og Vestlandet Som et minnesmerke

Velkommen!

Velkommen til Borgund Utviklings nye heimesider. Her vil vi prøve å holde dykk oppdatert på kva som skjer i bygda vår. Har du lyst å bidra? Ta kontakt!