Category Archives: Borgund Utvikling

Har du lyst å bidra?

Har du lyst å bidra i Borgund Utvikling? Snart er det tid for årsmøte igjen og i den forbindelse trengs det nye styremedlemmer. Fleire av oss i styret har sittet der lenge og ynskjer nå at andre med nye ideer kan inn å bidra. Borgund

Årsmøte / Folkemøte

Sted: Borgund samfunnshus Tid: 16.3.16 kl 19:00 Sakliste: – Godkjenning av innkalling og sakliste – Val av skrivar – Val av 2 personar til å skrive under møteboka – Årsmelding for Borgund Utvikling 2015 – Rekneskap 2015 – Budsjett 2016 – Arbeidsplan 2016 – Innkomne

Ny oppslagstavle ved Borgund Nærbutikk

Som nokon kanskje har sett er det komen ny oppslagstavle utafor Bui. Denne er meint å erstatte både den gamle på samfunnshuset og den inne på butikken. Da slepp en å henge opp fleire plassar. Den nye tavla har glassfront som kan opnas. (Nøkler heng

Bygging av ballbinge – Klar til bruk

Idag starta arbeidet med å bygge ballbinge på Borgund. Graving og forskaling stod på programmet leda av gutta i Borgund Mur og Entrepenørservice AS som er ansvarlege for den delen av prosjektet. Ballbinga blir 21×13 meter og vil i tillegg til fotball og basketball væra

Innkalling til Folkemøte/Årsmøte i Borgund Utvikling

Det blir årsmøte i Borgund Utvikling 16/3 kl 19 i Samfunnshuset på Borgund. Vanlege årsmøtesaker Sak 06/15 Godkjenningssaker 1. Valg av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste 3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte 4. Godkjenning av møteinnkalling Sak 07/15 Årsberetning for 2014 Sak

Kongevegen gjennom Borgund kåra til Noregs vakraste.

Kongevegen frå Filefjell til Lærdal er kåra til Noregs vakraste veg. Under ligg juryens begrunnelse (Alle bilder er teken av Statens Vegvesen) Juryens uttalelse I mange tusen år har forbindelsen over Filefjell vært en av de viktigste ferdselsvegene mellom Østlandet og Vestlandet Som et minnesmerke