All posts by Kjell Rune Humborstad

Info om fiberprosjektet

Vi har idag fått tilbakemelding fra Telenor om at entrepenør ganske snart vil starte arbeidet med å strekke kabler i stolpene. De jobber også med graveløyver der det er nødvendig. Mer detaljert fremdriftsplan vil komme snart!

Selgerinfo Telenor

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at telefonnummeret til selger hos Telenor som står oppført på plakater og infoside ang fiberprosjektet ikke er i bruk. Vi har etterlyst tilbakemelding fra Telenor om ny salgskontakt og vil legge det ut så fort vi får det.