Leige av Samfunnshus

Borgund Samfunnshus er det tidligare rådhuset til Borgund Kommune.

Huset har to salar og brukast idag av mange organisajonar, firma og privatpersonar til forskjellige aktivitetar og lag.

Huset er eigd av Lærdal Kommune og det er følgande rutinar for leige av huset:

Ved leige eller bestilling av lokalet ta kontakt med Servicesentralen ved Lærdal Kommune:

Tlf. 57 64 12 00

Nøkkel kan hentas hjå Joker Borgund eller i Servicesentralen etter avtale.