Fiberutbygging

11 november 2017

Ein liten oppdatering på fiber prosjektet:
ElTel er i desse dager i gang med å fullføre skjøting og kobling av fiber på hovedlinja i dalen. Dei har no 12 personer som jobber her.
Etter kvart vil dei fullføre hus installasjonen hos dei som har bestilt.
Dei har frist til 1. desember med å få linja ferdig.
Etter dette vil Telenor gjera sin jobb med å få signal på linja. Første eller andre veka i desember blir det starta med å opp modem og signal inn til abbonentane.
Alle vil bli kontakta i forkant av installasjon i hus.
Prosjektleder hos Telenor håpar og trur att alle skal vera tilkobla før jul.

13 september 2017

Kommer mange forespørsler til BU ang status og fremdrift på fiberprosjektet. Status pr. nå er:
– Eltel jobber med abbonentkabler ut til kundene.
– Det har vært litt utfordringer med kabeltraseer og gravetillatelser. Dette skal være på plass og graving på enkelte områder er igang.
– Ferdigstilling av prosjektet er foreløpig satt til siste oktober.

Har man ikke fått bestilt fiber så kan man kontakte Vegard Tangstad som er salgskontakt for Telenor på epost:
vt@incitex.no (Han trenger navn, adresse og kontaktinfo)

Når det gjelder forespørsel på fremdrift og status på ting så kan man ta kontakt med Remy Mjelstad som er prosjektleder for Telenor: remy.mjelstad@telenor.com / 91 55 94 00

Tilslutt en liten presisering:
Borgund Utvikling sin rolle i dette prosjektet var fra start å fungere som en støttespiller for LNU som laget søknad på vegne av kommunen.

Videre i prosessen har vi fungert informasjonskilde for Telenor/LNU samt å formidle mest mulig informasjon til innbygerene på Borgund.

Vi har dessverre ingen påvirkning hva gjelder fremdrift og andre ting og kan ikke gjøre annet enn å prøve å skaffe til veie mest mulig informasjon.

//Kjell Rune Humborstad på vegne av BU styret.

08 august 2017

Vært i kontakt med prosjektleder hos Eltel Networks idag for status: Grunna ferieavvikling har det vært stopp de siste ukene. De skal igang igjen iløpet av de neste 2 ukene og vil da sette flere folk på prosjektet for å ta inn igjen litt tapt tid.
Videre vil installasjonavdelingen få beskjed så fort det er klart i delprosjektene nedover dalen slik at sluttinstallasjon hos kunder kan settes igang fortløpende. //KRH

06 juli 2017

Kommer meldinger om at husstander som ønsker å bestille fibertilknytning får beskjed fra telenor om at de ikke kan levere. Dette stemmer ikke men det er litt utfordringer knytt inn mot salgsapparatet i Telenor. Det blir lagt klargjort for at alle husstander skal ha mulighet til å få fiber enten nå eller hvis man ønsker å bestille det senere.

Hvis noen har problemer med å få bestillt kan de ta kontakt med meg så skal jeg sende det videre. Send enten en epost eller melding til meg med navn, adresse og telefonnummer så skal vi få det registrert manuellt hos Eltel/Telenor. Kan sendes til 41350535 eller kjell.humborstad@gmail.com //KRH

21.april 2017

Det har vært mye frem og tilbake rundt kontaktperson i fiberprosjektet. Den som dere kan kontakte med spørsmål videre er:
Remy Mjelstad
remy.mjelstad@telenor.com
91 55 94 00

05.mars 2017

Vi har mottatt fremdriftsplan fra Telenor; Ca veke 16 starter arbeidet med strekking av kabler på stolper. Videre går det slag i slag med graving og blåsing før sluttinstallasjon heime hos folk startar i veke 29.

03.januar 2017

Vi har idag fått tilbakemelding fra Telenor om at entrepenør ganske snart vil starte arbeidet med å strekke kabler i stolpene.
De jobber også med graveløyver der det er nødvendig. Mer detaljert fremdriftsplan vil komme snart!

22.november 2016

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at telefonnummeret til selger hos Telenor som står oppført på plakater og infoside ikke er i bruk. Vi har etterlyst tilbakemelding fra Telenor om ny salgskontakt og vil legge det ut så fort vi får det.

21.oktober 2016

Prosjektering av det nye fibernettet pågår endå. Men me har fått tilbakemelding om att det fysiske arbeidet kjem til å starte opp ganske snart.

30.juni 2016

I desse dagar går selgarar får Telenor rundt på døra i Borgund for å informere og selge inn fibertilknytniga. Hvis du ikkje har truffet dem eller veit at du ikkje vil være til stades kan du ta kontakt med dei på følgande kontakt info:

Telefon: 98415426
Epost: vt@incitex.no

Generell info:

Lærdal kommune har tidlegare fått midlar frå Nkom til utbygging av breiband på strekninga Sjurhaugen – Maristova. Etter ein anbodskonkurranse i vinter og vår har kommunen no inngått avtale med Telenor om prosjektet.

Kontrakten gjer at alle innbyggjarane på strekninga no vil få tilbod om fibertilknyting.

I nær framtid vil det bli gjennomført eit informasjonsmøte på Borgund. Der vil Telenor informera om framdrifta i prosjektet, om ulike abonnementstypar og om ulike praktiske sider ved utbyggingsprosjektet. Dato for møtet er ikkje bestemt, men det blir før sommaren.

Utbygginga vil ta til i løpet av sommaren og skal vera avslutta seinast hausten 2017.

Logo-canal-digital_cij9u743y6h41nbvosg1gjhy1

telenor-logo