Årsmøte / Folkemøte

Sted: Borgund samfunnshus
Tid: 16.3.16 kl 19:00

Sakliste:
– Godkjenning av innkalling og sakliste
– Val av skrivar
– Val av 2 personar til å skrive under møteboka
– Årsmelding for Borgund Utvikling 2015
– Rekneskap 2015
– Budsjett 2016
– Arbeidsplan 2016
– Innkomne saker
– Uttale til ”Rapport – sal av eigedommar i Lærdal kommune”
– Kva vil bygda med Borgund Samfunnshus?
– Kva er framtida til Borgund Samfunnshus?
– Val

Saker til årsmøte må være styret i hende innan 9.mars

Enkel servering