Fiske/Fishing i Borgund

Fiskekart og informasjon/Fishmap and information

Regler/Rules
Fiskinga er delt inn i to områder, flugefisking og vanlig stang fiske. Vennligst les reglane før du starter fiskinga.
/Fishing is diveded into two areas, flyfishing and ordinary fishing. Please read rules before fishing start.
Regler/Rules: Fiskeregler i Borgundselva

Flugefiske/Flyfishing
Borgundselva Fluesone – nytt kart 2017
Borgundselva 2018 informasjon fluesone 1 i Borgund
Very detailed: Flugesone

Fellessone/Ordinary zone
Borgundselva 2018 informasjon fellessone 1 i Borgund
Borgundselva 2018 informasjon fellessone 2 i Borgund
Very detailed: Kartblad1_2Kartblad3_4Kartblad5_6

Oversikt kart alle områder/Overview map for all areas
Borgundselva 2018 generell informasjon Borgund