Innkalling til Folkemøte/Årsmøte i Borgund Utvikling

Det blir årsmøte i Borgund Utvikling 16/3 kl 19 i Samfunnshuset på Borgund.

Vanlege årsmøtesaker

Sak 06/15 Godkjenningssaker

1. Valg av møteleiar og referent
2. Godkjenning av saksliste
3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte
4. Godkjenning av møteinnkalling

Sak 07/15 Årsberetning for 2014

Sak 08/15 Årsregnskap 2014

Sak 09/15 Budsjett 2015

Sak 10/15 Valg av styrerepresentantar

Leiar- Heine Linga- på val
Kasserar- Bjørn Røvik- på val
Styremedlem- Inger Thøring- på val

Sak 11/15 Beretning om årets saker 2015

Informasjon om prosjekt i Borgund:

Ballbinge
Søknad om fiber utbygging Seltun til Maristova
Oppgradering til LED-lysløypa på Kvamme

Møteinnkalling årsmøte Borgund Utvikling 16.03.15