Cuprenn 8 februar 2015

Andre cuprennet blei gjennomført på Kvamme i Borgund

27 deltakara stilte til start. Temperatur rundt null og tett snøver rett før start ga utfordrande smøreforhald. Ingen vind og god temperatur gjorde sitt til at det blei ein fin dag på kvamme. Varm og kald saft blei servert deltakarane etter målgang.

Neste cuprenn er 1. mars på Kvamme i Borgund.

Download the PDF file .