Drivstoff stasjonen på Borgund er gjenopna!

Drivstoffstasjonen på Borgund Servicesenter er no gjenopna som uavhengig automatstasjon. Drivstoffet blir kjøpt inn fra Uno-X men man kan kun bruke vanlige bankkort og kredittkort, og ikkje Uno-X kort som tidligare. Store kunder kan forespørre om kundekort med egne avtaler.

Stasjonen blir ifra idag dreven av Borgund Servicesenter AS og vil tilby bensin, diesel og farga diesel til gode prisar, og det er prisen på pumpen som til en hver tid gjelder.

Kredittkort vil kunne brukast ifrå 8/1 grunna litt tekniske utfrodringar, fram til då kan en bruke vanleg bankkort/debetkort (bankaxept).

Styreleiar Bjørn Røvik var ein fornøgd mann idag og håpar at bygdafolket vil fortsette å bruke stasjonen videre.

Og offisiel åpning med nye flagg og reklame vil bli i slutten av måneden

image1
Undertekna fekk gleden av å være første kunde på stasjonen etter omlegginga.