Sterk og stødig

Treningsgruppe for 65+
Ynskjer du å bli sterkare?
Ynskjer du å få betre balanse?
Merkar du at det det lengre tid å gå frå A til B?

Treninga føregår i ståande og gåande og har hovudvekt på styrke i beina og balansetrening.
Onsdagar kl 11.00

Oppstart i samfunnshuset på Borgund onsdag 20.oktober.

Treningsinstruktørar Kjellrun Nesse, Anne Frøysland og Guro Eri Jakobsen.

Lurer du på om dette er noko for deg? Ta kontakt med fysioterapeut Iris Blaaflat på 97144867 eller Frisklivsrettleiar Kristin Munkejord på 90035954