Årsmøte Borgund Ungdomslag 2020 (Utsatt)

Søndag 13. desember Utsatt til etter nyttår, dato kjem.

KLOKKA 19:00 I FJELLY

SAKSLISTE:

 • GODKJENNING AV INKALLING OG SAKSLISTE
 • VAL AV SKRIVAR
 • VAL AV 2 PERSONAR TIL Å SKRIVE UNDER I MØTEBOKA
 • ÅRSMELDING FOR B.U.L 2019
 • REKNESKAP 2019
 • ARBEIDSPLAN 2021
 • Vegg mot veg burde målast, innhente tilbud på jobben
 • Etter isolering av tak, innhente tilbud
 • Varmepumpe
 • Innkomne saker
 • val

SAKER TIL ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRE I HENDE INNAN 06.desember
Mail: ole_gunnar_89@hotmail.com

ÅRSMELDING OG REKNESKAP BLIR UTDELT PÅ ÅRSMØTET   

Attachments