Aktivitetar i symjebassenget

Familiebading for alle Torsdag kl. 18.00 – 19.00.

Annakvar Laurdag kl. 10.00 – 11.00 for dei under skulealder.
(Dersom der er eldre born må dei ta omsyn) for alle kl. 11.00 – 12.00.

Alle må skrive namn og telefonnr på lista i gongen og ta omsyn.

Me kan IKKJE bruke badstova.
Me startar med både Torsdags- og Laurdagsbading i Veke 44.

Link til dokumentet

Attachments