Livreddar Kurs

Me får no lov å bruke bassenget på Torsdag og annakvar Laurdag til symjing utanom skuletida.
DET VERT NOKRE EKSTRA TILTAK NO I KORONATIDA.


Me treng badevaktar for å ha desse aktivitetar.
Dersom du kan hjelpe til, treng du eit enkelt liverddarkurs.


Anne Nedrehegg vert ui Symjehallen Torsdag 22/10 mellom kl. 18 og 20.
MØT OPP OG TA PRØVEN OG FÅ INFORMASJON.


ANDRE SOM TRENG PRØVEN TIL TRENINGSKVELDAR KAN OG KOME.

Attachments