Årsmøte i Borgund Utvikling 18.03.2020 kl 19.30

Sted: Borgund samfunnshus
Tid: 18.03.20 kl. 19:30

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 2: Val av møteleiar og skrivar
Sak 3: Val av 2 personar til å skrive under møteboka
Sak 4: Årsmelding for Borgund Utvikling 2019
Sak 5: Rekneskap 2019
Sak 6: Arbeidsplan 2020
Sak 7: Budsjett 2020
Sak 8: Val
Sak 9: Innkomne saker
– Vedtektsendring §6 – Utsending av innkalling i post og forandring av «Joker Borgund»

Saker til årsmøte må være styret i hende innan 11.03.20

Sak 4
Årsmelding Borgund Utvikling 2019

Styret i Borgund Utvikling i 2019 har vore:
Leiar: Gard Egil Guttulsrød
Nestleiar: Liv Johanne Gram Steinbakken
Kasserar: Øyvind H. Horge
Sekretær: Gro Astri Jøsendal
Styremedlem: John Bøthun Liøen
Varamedlem: Solgun Haugen
Varamedlem: Torbjørn Kirkevold
Revisor: Anne Nedrehegg
Revisor: Gunvor Lunde Breistøl

Styret har helde 6 styremøter i 2019 der varamedlemmar har vore innkalla til alle styremøta. I gruppa for Sentrumsutvikling har det vært 2 møter. Masse koordinering går via facebook sida til styret. Øyvind Horge har hatt ansvaret for heimesida og for facebook sida til Borgund Utvikling og resten av styret har tilgang til å legge ut informasjon. Kjell Rune Humborstad har bidrege med nyhetsoppdateringer og arrangementer.

BU har i løpet av 2019 arrangert/vore med og arrangert:
1. Påskerebus i VIndhella
2. Hold Lærdal grønt
3. St.Hans feiring
4. Støttet Oppvekst Borgund med kr 3000,- til nye leike-møbler i barnehage.
5. Gavekort på kr 500,- til hyggedag for barna i Borgund BHG ved egna anledning i samband med 20 års jubileum.
6. Bygdejulebord
7. Planlegging ang oppussing av Borgund Samfunnshus
8. Satt ned arbeidsgruppe og holdt møter for Sentrumsutvikling
9. Julegate åpning
10. Innspel til Trafikk Tryggleiksplan for Lærdal Kommune i samarbeid med Oppvekst Borgund og Borgund FAU.

Andre aktivitetar:
• Borgund Utvikling er registrert i Brønnøysund registeret
• Borgund Utvikling er registrert som grasrot mottaker.
• Årets juletre vart kjøpt og sett opp av BU
• Teke initiativ til å laga ei julegate der me fekk med fleire til felles pynting inkl. julelys. Dugnad for å pynte julegata i Borgund.
• Laga Påske og Juleprogram

Enkel servering.

Vel møtt!