Bading og kafè utover høst og vinter

Det blir følgandes aktivitetar i bassenget på Borgund i frå uke 42:

– Torsdagsbading for alle kl 18 – 19
– Damebading torsdag kl 19 – 20 (Ansv. Jenny Gerd)
– Damebading torsdag kl 20 – 21 (Ansv. Anne Nedrehegg)

Laurdagsbading annakvar veke (Partalsveker) kl 10 – 11.30
Open for alle men ta omsyn til dei minste.

Dei laurdagane det er bading er det også kafè i Samfunnhuset frå kl 11 – 14