INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ FOLKEMØTE – BORGUND UTVIKLING

Sted: Borgund samfunnshus

Tid: 27.03.19 kl. 19:30

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Val av møteleiar og skrivar
  • Val av 2 personar til å skrive under møteboka
  • Årsmelding for Borgund Utvikling 2018
  • Rekneskap 2018
  • Budsjett 2019
  • Arbeidsplan 2019
  • Innkomne saker
  • Val

Saker til årsmøte må være styret i hende innan 20.03.19

Enkel servering

For styret i Borgund Utvikling
     Liv Johanne Gram Steinbakken  
               leiar