Cuprenn og skitrening

Cuprenn laurdagar kl 13.00, påmelding frå kl 12:30- 12:45

19. januar 2. februar 16. februar og 2. mars

Startkontigent: 40 kr

deltakarpremie til alle etter antall renn ein deltek i. Det vert trekt ut gåvekort på a 500 kr mellom deltakarar i alderen 11- 16 år som har gått 3 eller 4 renn. det er høve til å gå til norsk skimerke på alle renn.

Premieutdeling til våren.

Me håpar at me kan ha alle renn på Kvamme, om det ikkje går flyttar me oss til maristova. Følg med på buiborgund.no og Facebook gruppa: «Lærdal IL skigruppa»

Det blir skitreningar onsdagar på Kvamme, føl med på info på nett.

Lærdal Il skigruppa.