Årsmøte Borgund Elveeigarlag

Fredag 20 April 18:00
Borgund Samfunnshus

Saksliste
1.Godkjenning av innkalling
2.Godkjenning av saksliste
3.Val av møteleiar og skrivar
4.Val av to personar til underskriving av møtebok
5.Regnskap for 2017
6.Årsmelding 2017
7.Innkomne saker
8.Restiftelse av SA
Grunna forsein signering på Altinn.no ifjor, må me ha nytt stiftelsesmøte.
9.Val av nytt styre
2 i styret på valg for 2 år, leiar velges for 1 år
varamedlemmane er på valg for 2 år
Styre har vore : Knut Opdal(på val), Øyvind Hauge (på val),
Jan Geir Solheim, Stein Vidar Nemeth og Anders Walla.
Varamedlemmane: Solgun Haugen, Knut Maristuen og Roy Håkon Fjellstad(på val)
Valnemd: Roy Håkon Fjellstad(på val) og Ole Gunnar Breistøl
10.
Arbeidsplan 2018

Enkel bevertning. Alle interesserte er velkomne

Årsmøte Borgund elveeigarlag 2018