Sammendrag av årsmøte i Borgund Utvikling

Det vart avholdt årsmøte i Borgund Utvikling onsdag 21.3 i Samfunnshuset.

Først vart det gjennomgang av dei faste sakene som val av møteleiar og sækreter, godkjenning av innkalling samt årsmelding og økonomi.
Det vart gjort ein gjennomgang av fiberprosjektet der det nå er viktige at alle sjekker sine fakturaer for å sjå at man ligger med de riktige prisene.

Videre informerte Sonja og Linda om det som var skjedd rundt spinning og korleis løpet foreløpig var lagt opp. Konklusjonen på årsmøtet var at det er eitt kjempeflott tiltak og at veien videre blir litt til mens ein går.

Nye idear for 2018 kom på bordet og det inkluderte;
– Aktivitetskveld for ungdom
– Tiltak rundt Kongevegen
– Samarbeid med Visit Sognefjord

Vidare var det styrevalg. Jaran Skårheim og Sonja Mari Gram var på valg.
Dei vart no bytta ut med Gro Astrid Jøsendal og Øyvind Hauge Horge.

Styret for 2018 ser da slik ut:
– Liv Johanne Gram
– Bjørn Albert Røvik
– Linda Uglenes Maristuen
– Øyvind Hauge Horge
– Gro Astrid Jøsendal

Vara:
– Solgun Haugen
– Gard Egil Guttulsrød

Revisor:
– Anne Nedrehegg
– Gunvor Lunde Breistøl

Styret vil takke utgående styremedlemmer for innsatsen og ønsker engasjement og gode ideer videre i 2018 som kan jobbes med i Borgunds Bygda

Budsjett, årsmøteprotokoll og andre dokumenter fra årsmøte finn du her.