Årsmøte i Borgund Utvikling 21.3 kl 19

Sakliste;
Godkjenning av innkalling og saksliste
Val av møteleiar og skrivar
Val av to personar til å skrive under møteboka
Årsmelding for Borgund Utvikling 2017
Rekneskap 2017
Budsjett 2018
Arbeidsplan 2018
Innkomne saker
Val


Saker til årsmøte må vera styret i hende innan 13.3.18

Enkel servering

Styret i Borgund Utvikling