Årsmøte i Borgund Ungdomslag

ÅRSMØTE I BORGUND UNGDOMSLAG

ONSDAG 28. MARS KL. 18.00 I FJELLY

Vanlege årsmøte saker.

Saker til årsmøte må være styret v. Ole Gunnar Breistøl i hende innan 16. Mars

Enkel servering

Hjartleg velkomne til gamle og nye medlemar

Årsmelding og rekneskap blir delt ut på møte

styret

Innkallinga som pdf: Årsmøte BUL 2018

Attachments