Status Fiberprosjektet

Kommer mange forespørsler til BU ang status og fremdrift på fiberprosjektet. Status pr. nå er:
– Eltel jobber med abbonentkabler ut til kundene.
– Det har vært litt utfordringer med kabeltraseer og gravetillatelser. Dette skal være på plass og graving på enkelte områder er igang.
– Ferdigstilling av prosjektet er foreløpig satt til siste oktober.

Har man ikke fått bestilt fiber så kan man kontakte Vegard Tangstad som er salgskontakt for Telenor på epost:
vt@incitex.no (Han trenger navn, adresse og kontaktinfo)

Når det gjelder forespørsel på fremdrift og status på ting så kan man ta kontakt med Remy Mjelstad som er prosjektleder for Telenor: remy.mjelstad@telenor.com / 91 55 94 00

Tilslutt en liten presisering:
Borgund Utvikling sin rolle i dette prosjektet var fra start å fungere som en støttespiller for LNU som laget søknad på vegne av kommunen.

Videre i prosessen har vi fungert informasjonskilde for Telenor/LNU samt å formidle mest mulig informasjon til innbygerene på Borgund.

Vi har dessverre ingen påvirkning hva gjelder fremdrift og andre ting og kan ikke gjøre annet enn å prøve å skaffe til veie mest mulig informasjon.

//Kjell Rune Humborstad på vegne av BU styret.