Sankthansfeiring på puben laurdag 17.juni

Puben opnar 16:00
Varme griller frå 17:00

Ta med eigen grillmat m/tilbehør,
eller kjøp grillmat og grill sjølv.
(dekketøy ordnar me)

Sankthansbål tennast 18:30

Aktivitetar (vêravhengig)
– Svampekasting for dei minste m/premiering
– Tippekonkurranse m/premiering (10,- kr)
– Barneriding kl 16-18:00 (30,- kr)