Info til brukarar av idrettbygget

Til brukarane av idrettsbygget.

All bruk av idrettsbygg utanom skuletid skal avtalast med rektor.
Dei som disponerar nøklar er ansvarlege for at dette vert følgt.

Bassenget er stengt i påsken!

Torfinn Grøttebø
-rektor
Tel: 48136738