Karneval 4H

KARNEVAL

MED

AUDHUMBLA 4H

KLUBBEN INVITERAR ALLE TIL KARNEVAL

I SAMFUNNSHUSET PÅ BORGUND

FREDAG 17/3-17 KL. 18.00 – 20.00

DET VERT LEIKER, KONKURANSAR

OG PØLSESERVERING

ME SKAL OG SLÅ SUND EIN PINATA

KLE DEG UT OG DU HAR SJANSEN TIL Å VINNE PREMIE OG DIPLOM