Årsmøte i Borgund Ungdomslag

ÅRSMØTE
BORGUND UNGDOMSLAG
ONSDAG 15. MARS
Kl. 20.00 I FJELLY

SAKLISTE:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av skrivar
Val av 2 personar til å skrive under møteboka
Årsmelding for B.U.L. 2016
Rekneskap 2016
Budsjett 2017
Arbeidsplan 2017
Innkomne saker
Vinterstenging av huset?
Gubbefest?
Framtida til Borgund Ungdomslag
Val
Saker til årsmøte må være styret i hende innan 10.Mars
Årsmelding og rekneskap blir delt ut på møte
Enkel servering

Attachments