Cuprenn 2017

Merk. Cuprenna vert arrangert laurdagar!

Påmelding: kl 09:00-09:45 (startkontigent kr 40,-)
Start: kl 10:00

1.cuprenn 28 januar
2.cuprenn 11 februar
3.cuprenn 25 februar
4.cuprenn 04 mars

Klikk her her for meir informasjon.

Attachments