Info om fiberprosjektet

Vi har idag fått tilbakemelding fra Telenor om at entrepenør ganske snart vil starte arbeidet med å strekke kabler i stolpene.
De jobber også med graveløyver der det er nødvendig. Mer detaljert fremdriftsplan vil komme snart!