Nytt konstituert styre

Det vart på årsmøtet valgt nytt styre i Borgund Utvikling. Styret har nå hatt sitt første styremøte og konstituert seg.

Følgande vart bestemt:

Leiar/kontaktperson; Sonja Marie Gram
Nestleiar; Solgun Haugen
Kasserar; Bjørn Røvik
Skrivar/sekreter; Linn Didriksen Solsvik
Styremedlem; Jaran Skårheim
Varamedlemar; Kjell Gram og Liv Johanne Gram