Monthly Archives: november 2016

Selgerinfo Telenor

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at telefonnummeret til selger hos Telenor som står oppført på plakater og infoside ang fiberprosjektet ikke er i bruk. Vi har etterlyst tilbakemelding fra Telenor om ny salgskontakt og vil legge det ut så fort vi får det.