Monthly Archives: april 2015

Ballbinge dugnad 23.mai.

Arbeidsgruppa inviterar til dugnad for bygging av ballbinge. I utgangspunktet trengs 6 stk, men det er berre å komma den som vil bidra, da det alltids er behov for sjauing. Leverandør stiller med arbeidsleder og arbeidsgruppa ordnar med nødvendig verktøy til jobben. Sei gjerne ifra

Loppemarknad på Borgund i mai.

Audhumbla 4h arrangerer 9.mai loppemarkand og kafe. Ta kontakt med Jan Helge Husum eller Anne Nedrehegg om du treng hjelp til å levere «loppar». Ellers så er det mottak av loppar på Samfunnshuset frå klokka 19 fredag 8.mai. Vel Møtt!

Folkemøte om skulebruksplan

Arbeidet med skulebruksplan er i gang, og det vert folkemøte på Borgund måndag 27.4.2015 klokka 19.30 (Det er Lærdal kommune som er arrangør) Program for møta: Velkommen, bakgrunn og planprosess v/Kommunalsjef kultur og oppvekst Gjennomgang av utkast til Skulebruksplan v. Terje Gregersen, planleggar Norconsult Spørsmål